החזר מס הכנסה לעצמאים

החזר מס הכנסה לעצמאים

החזר מס הכנסה לעצמאים לרוב מתקשר לרבים בהקשר של שכירים שעברו מקומות עבודה רבים.
אבל חשוב לדעת שגם עצמאים זכאים לקבל החזר מס הכנסה.

איזה החזר מס הכנסה לעצמאים קיים?

פקודת המס משנת 1961 המסדירה את גביית המס בישראל קובעת גם את נושא החזרי המס לו זכאים הן השכירים והן העצמאים.
במידה ועצמאי או שכיר שילמו מס הגבוה יותר ממה שהם היו צריכים לשלם במהלך שנת המס שחלפה, הם זכאים להחזר מס.

כיצד משולם מס הכנסה לעצמאים?

מס הכנסה של עצמאים המקנה להם אפשרות להחזר מס הכנסה לעצמאים, משולם מרגע פתיחת העסק כאשר העצמאי מקבל את פנקס מקדמות המס שלו.
עצמאי ישלם באמצעות פנקס זה את שיעור המס שנקבע לו על ידי פקיד השומה במס הכנסה בהתאם להערכות של ההכנסות הצפויות.
דרך אחרת לתשלום מס של עצמאים היא על ידי ניכוי מס במקור המנוכה מהחשבונית אותה מוציא העצמאי ללקוחות שלו.

איך נדע אם אנחנו זכאים להחזר מס הכנסה לעצמאים?

בסוף כל שנת מס, בעת הגשת הדוח השנתי למס הכנסה המפרט את ההכנסות השנתיות,
יוכל לקבוע פקיד השומה אם שילם העצמאי מס גבוה יותר מסך הכנסותיו ובהתאם לזה יתבצע החזר המס.
במידה והעצמאי שילם סכום הגבוה יותר משיעור המס שנקבע לו, הוא יהיה זכאי להחזר.

איך נקבל החזר מס הכנסה לעצמאים?

במידה והעצמאי הוכר כזכאי להחזר מס, מחובתה של רשות המסים לבצע החזר לחשבון הבנק שלו תוך 90 יום מזמן הגשת הדוח, או במהלך חודש יולי של השנה הבאה.
מועד קבלת ההחזר יהיה בהתאם לתאריך המאוחר יותר מבין שני המועדים.

מה הם התנאים לקבלת החזר מס הכנסה לעצמאים?

  • הגשת דוח לפקיד השומה המבוסס על פנקסי החשבונות של העסק.
  • כאשר פנקסי החשבונות של העסק ממלואים בחוק בצורה תקינה.
  • במידה וספריו של העצמאי נתגלו כלא תקינים הוא צריך להוכיח שהם הפכו לתקינים.
  • העצמאי צריך להגיש את כל הדוחות אותם הוא מחויב להגיש למס הכנסה, לפני שיעברו 90 יום מהגשת בקשתו להחזר מס.

ברוב הפעמים עצמאי יגיש את הדוח השנתי בעזרתו של רואה חשבון, כך שהטפסים והספרים יהיו מוגשים כראוי.
עם זאת קיימים מספר מקרים בהם בכל זאת יהיה זכאי העצמאי להחזר מס הכנסה לעצמאים.

מקרים בהם ישנה זכאות להחזר מס הכנסה לעצמאים

  • במקרים בהם הפסיק העצמאי את פעילותו כעצמאי וסגר את העסק או החל בעבודה בתור שכיר
  • במקרים בהם הוציא העצמאי כספים על הוצאות אותן הוא לא כלל בדוח השנתי מתוך אי ידיעה.
  • במקרה בהם יש לעצמאי הכנסות ממסר מקורות שונים.
  • במקרה בהם לעצמאי ישנה הכנסה חד פעמית.
  • החזר מס הכנסה לעצמאים כתוצאה מהוצאות אש"ל וארוחות עסקיות המוכרות בעסק, על פי החלטת בג"ץ מתאריך 13/7/2011, שחלו החל משנת 2009 מזכאות את העצמאים הרלוונטיים בהחזרי מס בגין הוצאותיהם על אש"ל וארוחות עסקיות מוכרות בעסק.

לסיכום, כאמור קיימים עצמאים רבים שוודאי היו יכולים להיות זכאי להחזר מס הכנסה לעצמאים, אך הם אינם מודעים לכך. לכן, חשוב לבדוק את זכאותכם להחזר מס הכנסה לעצמאים, לתקן את הדוח השנתי אותו הגשתם לרשויות המס ולקבל את החזרי המס המגיעים לכם.