העלמת מס

העלמת מס – הכול על התנהלות אסורה והעלמות מסהעלמת מס והעונש לפי החוק

העלמת מס נחשבת לעבירה פלילית חמורה, עבירה שהעונש עליה יכול להוביל להטלת קנסות כבדים או לריצוי של מאסר בפועל עד לשבע שנים.
עבירות המס מבוצעות על ידי אנשים נורמטיביים אשר בדרך כלל אינם עוברים על החוק.
אך הרצון להרוויח כסף ולהמעיט בתשלומי המס גורר אותם לביצוע עבירות.
על אף שאת עבירות המס מבצעים אנשים נורמטיביים שאינם נחשבים לעבריינים.
בית המשפט אינו מתייחס לעברייני המס באופן שונה מאשר לעבריינים ולפושעים אחרים.

העלמת מס – ארבעה דברים שחשוב לדעת

יש שני סוגים של עבירות מס, יש עבירות מס טכניות שהן בגדר התנהלות אסורה ויש עבירות מס שנעשו באופן מכוון.
בביצוע עבירות טכנית הנישום מעלים את המס מחוסר ידע רלוונטי או בשל טעות אנוש.
ואילו בעבירת מס למעלים המס יש כוונה פלילית והוא מבצע אותה בזדון מתוך מטרה להעלים את ההכנסות ולהתחמק מההכנסות.

חוקי המיסים מפרטים את כל החובות המוטלות על בעלי עסקים באשר לתשלומי המיסים.
אם אתם מעסיקים רואה חשבון, עליו לפרט בפניכם את כל החובות וגם את הזכויות.
אם אינכם מעסיקים רואה חשבון ומתקשים להבין את החובות הנדרשים מכם, רשויות המס מסייעות לנישומים ומדריכות אותם בנושא תשלומי המס.

עבירות מס אינה כוללת רק העלמות מס יש עוד סוגים של התנהלות האסורה לפי החוק כמו למשל רישום של חשבוניות פיקטיביות.
ניכוי הוצאות שאינן מוכרות כהוצאות מוכרות לניכוי גובה ההכנסות ועוד.

בשנים האחרונות בתי המשפט נוטים להחמיר עם עברייני המס מאחר ועבירות המס הפכו למכת מדינה.
אך יחד עם זאת בתי המשפט נוטים לשפוט כל נישום באופן אינדיבידואלי לאחר שהשופט בוחן את הנסיבות של עבירת המס.
את מצבו הכלכלי והמשפחתי של הנאשם והאם לנישום יש עבר פלילי או שזו הפעם הראשונה שהוא מבצע עבירת מס.
לעתים יטיל השופט על הנאשם מאסר בפועל ולעתים הוא יסתפק בעבירות שירות או בקנס כספי גבוה.

העלמת מס – כמה דוגמות לעבירות מס נפוצות

מפעיל חניון בתל אביב הפעיל את החניון באמצעות חברת קש ולא דיווח במשך שנים רבות לרשויות המס על ההכנסות שלו.
לאחר שרשויות המס עלו על המפעיל ניסה המפעיל להטיל את האשם על עובד בחניון בטענה כי הוא שהה בחו"ל בזמן שהעלמת מס בוצעה.
בית המשפט לא קיבל את טענותיו וקבע כי כמנהל חניון האחריות על הדיווח לרשויות המס חלה עליו וגזר עליו עונש מאסר של שמונה חודשים.

 בעל חברה למתן שירות שליחויות נאשם כי הנפיק חשבוניות פיקטיביות במטרה להעלות את גובה ההוצאות, להמעיט ברווחים ולהקטין את גובה השומה.
בבית המשפט טען בעל החברה כי שותפו לעסקים הנפיק את החשבוניות הפיקטיביות ללא ידיעתו.
לאחר שהנאשם הוכיח את טענותיו, זיכה אותו בית המשפט, האשים את השותף וגזר עליו עונש מאסר.