פוליגרף באזור הדרום

פוליגרף באזור הדרום – האמת יוצאת לאור

פוליגרף באזור הדרום עוזר להוציא את האמת לאור.
מכשיר הפוליגרף הומצא באמצע שנות העשרים של המאה הקודמת, אך שמו של הפוליגרף מגיע דווקא מן השפה היוונית.
הוא מכיל שתי מיילים שמשמעותן – "פולי" – רב, "גרף" – רישום.
מכשיר הפוליגרף מיועד לבדוק מספר רב של שאלות ולהשוות ביניהן כך שנוכל לדעת מתי הנחקר משקר ולגלות זאת.
את הנתון הזה ניתן לגלות על ידי בדיקה של מספר היבטים פיזיולוגיים אצל המטופל.
הגברה של הזעה, עלייה בלחץ הדם ושינוי קצב פעימות הלב.
שינויים אלו מתרחשים אצל רוב הנחקרים כאשר הם משקרים וכך ניתן לספק תוצאות משביעות רצון מהחקירה.
בכדי להבין כיצד עובד המכשיר ועד כמה אמינות תוצאותיו, ערכנו עבורכם סקירה קצרה על התחום.

פוליגרף באזור הדרום – כל מה שרציתם לדעת

אופן קבלת הנתונים

הנחקר מתיישב על כיסא מיוחד ומתחבר למכשירים השונים. שינוי בקצב הנשימה מתבצע על ידי גלאי מיוחד לנשימת חזה ולנשימת סרעפת.
את השינויים בלחץ הדם ובדופק בודקים על ידי הצמדת שרוול מדידה מיוחד ליד ימינו של הנבדק, ואצבעות יד שמאל מחוברות לגלאי מיוחד הבודק מוליכות חשמלית של העור – וכך מספק לנו נתונים על הזעה.
כדי להקנות לבדיקה אמינות יש צורך לפחות בשלושה פרמטרים: פעילות הלב, הנשימה והשינויים בהזעה.

דרך החקירה

לאחר החיבור למכשירים השונים, יש להתחיל לשאול את הנחקר שאלות שיעניקו לנו את הנתונים המבוקשים. בתחילה נשאל הנחקר שאלות סרק שנועדו להעניק לנו הבנה על נתוניו הטבעיים והבסיסיים. שאלות אלו כוללות תחומים כגון: מספר ילדים, מקום עבודה, שנות נישואים וכדומה. לעתים יתבקש הנבדק לשקר דווקא בשאלות אלו, בכדי שנוכל לדעת בוודאות מהם התסמינים כאשר הוא משקר. לאחר שאלות הסרק נתחיל לשאול שאלות השוואה ושאלות רלוונטיות. בשאלות ההשוואה נשתמש בשאלות כלליות שעליהן יש לענות בצורה כוללנית, דוגמת: האם אי פעם שיקרת? וכך נקבל נתונים על תשובותיו של הנחקר. תוך כדי נשלב שאלות רלוונטיות עבורנו שעליהן אנו מחפשים את התשובה וננתח את הנתונים שלהן בהתאם לשאלות ההשוואה בכדי להשיג תמונת מצב כוללת.

 פוליגרף בדרום – תוקף הבדיקה

בישראל, בתי המשפט מוכנים להכיר בבדיקת הפוליגרף ולהעניק להם מעמד משפטי בקיום שני תנאים. הראשון, ששני הצדדים המתדיינים יסכימו לביצוע בדיקת הפוליגרף בנושא החקירה. התנאי השני מצריך שלאחר ההסכמה על בדיקת פוליגרף בדרום, יש להשיג תוצאות חד משמעיות. באם שני התנאים הללו מתקיימים, יעניק בית המשפט מעמד של ראיה לבדיקת הפוליגרף וניתן יהיה להשתמש בה בטיעונים במהלך המשפט.