פתיחה של חברה בע"מ

פתיחה של חברה בע"מ – כל הצעדים לפתיחת חברה בע"מ

כל הצעדים אל פתיחה של חברה בע"מ באדיבות מרכז הפיננסים.
חברה היא התאגדות של בעלי מניות למטרת עשיית רווחים כלכליים.
ההבדל העיקרי שבין חברה בע"מ לבין עוסק מורשה היא שעל החברה חלים תשלומי מס נמוכים יותר מאשר על עוסק מורשה ושהחברה היא ישות משפטית נפרדת המסירה את האחריות המשפטית מבעלי החברה במקרים של הפסדים והיקלעות לחובות.
אם פתיחת חברה מעניינת אתכם כדאי לכם לדעת איך פותחים חברה.

פתיחה של חברה בע"מ – תשעה צעדים לפתיחת חברה

פתיחה של חברה בעמהצעד הראשון הוא בחירת שם לחברה.
חברה חדשה לא יכולה לבחור שם של חברה קיימת או שם הדומה לחברה.
רשם החברות לא יאשר שם העלול לפגוע ברגשות הציבור או שם שיש בו תרמית או הטעיה.

כל חברה חייבת בתקנון פורמאלי. התקנון הוא הסכם בין החברה לבין בעלי המניות.
תקנון רשמי של כל חברה בע"מ חייב להכיל ארבעה סעיפים, שם החברה, מטרות החברה, הון המניות הרשום והגבלת האחריות.
נוסף לסעיפי החובה, כל חברה רשאית להכניס לתקנון סעיפים נוספים הנראים לה כנדרשים.

בעת הקמת חברה חובה למנות לפחות איש אחד לתפקיד הדירקטור.
תפקיד הדירקטורים הוא להתוות את מדיניות החברה ולקבל החלטות שוטפות על פעילות החברה לגבי ההווה וגם לעתיד.

לאחר שבחרתם שם לחברה, ניסחתם תקנון ומיניתם דירקטוריון הגיע הזמן להירשם אצל רשם החברות.
כדי להירשם לרשם החברות יש להגיש בקשה ולצרף אליה את המסמכים הבאים:

  • טופס הגשת מסמכים לרישום חברה המאושר בחתימה של מגיש הטופס ועורך דין.
  • טופס שבו מצהירים בעלי המניות בחברה על כשירותם החוקית להחזיק במניות החברה. כל בעל מניות חייב למלא טופס בנפרד ולקבל עליו אישור וחתימה של עורך דין.
  • טופס בקשה לרישום חברה חדשה שעליו יופיע שם החברה מאושר בחתימה של עורך דין.

בעת רישום החברה משרדי רשם החברות יש לשלם אגרת רישום חד פעמית.
נכון לשנת 2016 מחיר האגרה עומד על סך של 2614. בכל שנה יש לחדש את הרישום ולשלם אגרת רישום שנתית בגובה של 1120 שקלים.

לאחר שהחברה החדשה עברה בהצלחה את הרישום ברשם החברות עליה לעבור לשלב של פתיחת תיקים ברשויות המס השונות, כמו מס הכנסה, מס ערך מוסף והביטוח הלאומי.

פתיחה של חברה – שני דברים שחשוב לדעת

כל חברה בע"מ חייבת לנהל דוחות כספיים חודשיים על הפעילות הפיננסית של החברה ואחת לשנה עליה להגיש דוחות שנתיים למס הכנסה כמו דוח של רווח והפסד, ניהול מאזן, דוח של תזרים המזומנים, דוח שינויים בהון החברה ועוד.

הרמת מסך היא פעולה שבה מסיר בית המשפט את ההגנה המשפטית  מבעלי החברה ומחייב אותם לשאת בתשלום החובות באופן אישי. הרמת מסך מתבצעת במקרים שבהם עולים חשדות לעבירה פלילית של בעלי החברה. על הרמת מסך יכול להורות רק בית המשפט.