פתיחה של עוסק מורשה

פתיחת עוסק מורשה פתיחה של עוסק מורשה

פתיחה של עוסק מורשה היא בעצם פתיחה של עסק עצמאי לכל דבר. על מנת להבין את תהליכי הפתיחה של עוסק מורשה ואת השלבים שנידרש לעשות, חשוב שנבין מה זה בעצם "עוסק מורשה".

מה זה עוסק מורשה?

עוסק מורשה הוא המונח בו משתמשים לעסק עצמאי הנמצא מעל תקרת הכנסות מסויימת ושאינו פטור מתשלום מע"מ (בניגוד לעוסק פטור או עוסק זעיר שפטור מתשלום מע"מ עקב הכנסות נמוכות).
המונח עוסק מורשה בעצם שאוב מחוק המע"מ ומתייחס בעיקרון לרישום של העסק במע"מ בלבד.

מה מבדיל את פתיחה של עוסק מורשה?

פתיחת עוסק מורשה נחשבת לפתיחת עסק של אדם פרטי הפותח תיק במשרדי המע"מ ‏וכתוצאה מכך מקבל מספר עוסק.
באמצעות מספר זה ניתן להוציא חשבוניות מס ללקוחות ‏ולגבות מע"מ בשיעור של 18% מהלקוחות. את הסכום הזה ניתן לקזז בסוף שנת המס ‏מהתשלומים השונים.‏

בהתאם לפתיחה של עסקים אחרים, גם פתיחה של עוסק מורשה נדרש לפתוח תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.
בכל אחד מהמוסדות הללו יקרא עוסק מורשה בשם אחר על פי הדרכים הבאות:

במע"מ- יקרא "עוסק"

במס הכנסה- יקרא "נישום"

בביטוח לאומי- יקרא "מבוטח"

צעדים בפתיחת עוסק מורשה

פתיחת תיק במע"מ- פתיחת תיק עוסק מורשה במע"מ יכולה להתבצע פיזית בלבד וכיום לא ניתן לעשות זאת בדרכים עקיפות (לדוגמה דרך האינטרנט). דרך נוספת באמצעותה ניתן לפתוח תיק עוסק מורשה במע"מ מבלי להגיע פיזית למשרדי מע"מ היא באמצעות רואה חשבון.

בהגיעכם למשרדי מע"מ בתחנה המותאמת למקום העסק שלכם יש לצרף את המסמכים הבאים:

טופס לפתיחת עוסק מורשה.

  • צילום של תעודת זהות.
  • אישור על ניהול חשבון מהבנק.
  • חוזה שכירות של העסק או המקום ממנו מבוצעת הפעילות העסקית של העסק, לדוגמה דירה.
  • תעודה רלוונטית המעידה על הכשרה מקצועית בתחום בו אתה עוסק, במידה ויש.
  • בנוסף, ישנן תחנות מע"מ הדורשות גם הסכם התקשרות עם לקוח פוטנציאלי.
לאחר הרישום במע"מ תקלו ממשרדי מע"מ את המסמכים הללו
  • תעודת עוסק מורשה זמנית, לאחר מספר שבועות תתקבל התעודה הקבועה. את התעודה יש לתלות על פי חוק במקום בולט בתוך בית העסק שלך.
  • שוברי דיווח זמניים למע"מ, אחר מספר שבועות תקלו פנקס קבוע לדיווח למע"מ.
  • מספר עוסק מורשה שיהיה זהה למספר תעודת הזהות שלך.

פתיחה של עוסק מורשה במס הכנסה- על מנת לפתוח תיק במס הכנסה אין הכרח להגיע למשרדים וכל שנותר לעשות הוא למלא את הטופס ולשלוח אותו באמצעות הפקס למשרדי מס הכנסה.
פקיד השומה אליו תשתייכו תתבקשו לשלוח את התופס יהיה תלוי בעיסוק שלכם ובאזור בו מתקיימת הפעילות העסקית.
על מנת לברר לאיזה פקיד שומה אתם משתייכים, ניתן להיכנס לאתר מס הכנסה ולברר על המשרד הרלוונטי עבורכם. לאחר שיפתח לכם תיק במס הכנסה, תקבלו על כך אישור בכתב לכתובת אותה מסרתם.

פתיחת עוסק מורשה בביטוח לאומי- גם לשם פתיחת תיק בביטוח לאומי, אין הכרח להגיע למשרדים וניתן למלא את הטופס ולשלוח אותו בפקס לסניף ביטוח לאומי אליו אתם משתייכים.
על מנת לברר מהו הסניף אליו אתם משתייכים, ניתן להיכנס לאתר ביטוח לאומי ולברר את כל המידע הרלוונטי.
לאחר שתפתחו את התיק בביטוח לאומי, תקבלו פנקס לתשלום מוקדמות אותו תצטרכו למלא בכל חודש.
המוקדמות אותם תצטרכו לשלם יתבססו על פי הערכות הכנסותיכם בשנה הראשונה ובהמשך על פי הכנסות קודמות.